Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – RTV prispevek