Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – Različne podobe piva, prof. dr. Tomaž Požrl, Katedra za tehnologije, prehrano in vino, Biotehniška fakulteta, UL


znc-65-bannerpng-Z23Z1Y

Raznolikost tehnološkega procesa proizvodnje piva se odraža predvsem v mnogih senzoričnih podobah piva. Izbor in lastnosti osnovnih surovin, spremenljivi tehnološki parametri posameznih faz procesa, različni delovni mikroorganizmi, so samo nekateri od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na širino palete pivovarskih izdelkov. Novi trendi, ki se uveljavljajo tako v tujini kot pri nas v Sloveniji, samo še dodatno diverzificirajo ponudbo na trgu. Novosti, ki so plod raziskav na različnih znanstvenih področij, so namenjene boljšemu obvladovanju proizvodnje, izboljšanju kakovosti končnih izdelkov in pripravi različnih izdelkov, ki so namenjeni posameznim skupinam pivcev piva. Ne nazadnje je pivo tudi prehransko pomemben izdelek.

tomaz-pozrljpg-V6785M Izr. prof. dr. Tomaž Požrl je zaposlen na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilstvo, Katedra za tehnologije, prehrano in vino v Ljubljani. Leta 2009 je doktoriral na področju živilstva z doktorsko disertacijo Vpliv kisikove atmosfere na metabolične spremembe sveže narezanega pakiranega zelja. Prva zaposlitev leta 1997 je bila v Pivovarni Union d.d, od leta 1998 pa je zaposlen na Biotehniški fakulteti. Leta 2016 je bil izvoljen v naziv izredni profesor za področje tehnologije živil rastlinskega izvora. Tomaž Požrl je soavtor različnih znanstvenih in strokovnih člankov. Sodeluje v vseh domačih in mednarodnih projektih Katedre za tehnologije, prehrano in vino, je soavtor številnih znanstvenih in strokovnih predavanj. V zadnjem času so teme njegovih raziskav povezane s procesi kaljenja alternativnih žitnih surovin (ajde, pire) in njihova uporaba za proizvodnjo novih funkcionalnih izdelkov, ki imajo visoko prehransko vrednost, izboljšane senzorične lastnosti in so primerne za širok krog potrošnikov in tudi za prehrano ljudi s presnovnimi motnjami. Na Katedri za tehnologije, prehrano in vino je nosilec predmetov Pakiranje živil, Tehnologije predelave sadja, vrtnin, poljščin in grozdja, Tehnologije predelave poljščin, oljarstvo in pivovarstvo na BSc študiju Živilstvo in prehrana ter Tehnologija predelave poljščin in Pivovarstvo na MSc študiju Živilstvo. Je predsednik oz. član različnih ocenjevalnih komisij za vrednotenje kakovosti živilskih izdelkov.