Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – Jedrska energija je energija prihodnosti


 
videolectures

10. april 2018

Kulturni dom Krško

Jedrska energija je eden ključnih nizkoogljičnih virov energije v energetski mešanici prihodnosti in pomemben del rešitve v boju za zmanjšanje podnebnih sprememb. Trend elektrifikacije nekaterih sektorjev rabe, kot sta promet in ogrevanje, namreč na globalni ravni prinaša dodatno potrebo po zanesljivi oskrbi odjemalcev z nizkoogljično električno energijo, ob hkratnem opuščanju fosilnih goriv.

Kaj se dogaja na področju razvoja jedrske tehnologije in jedrske energetike v svetu in v Sloveniji? S hitrim vpogledom v razvoj naprednih tipov jedrskih elektrarn (elektrarne 3. in 4. generacije, modularne elektrarne, fuzijske elektrarne) in v tehnološki napredek na področju recikliranja jedrskega goriva bomo podali odgovor na vprašanje, ali in kako jedrski znanstveniki s svojim delom odgovarjajo na potrebe družbe po zanesljivi oskrbi s čisto elektriko. Da pa niti nebo ne bo omejitev, bomo preverili tudi stanje onkraj planeta Zemlja: napredek pri uporabi jedrskih reaktorjev v vesolju.

Doc. dr. Tomaž Žagar je zaposlen v GEN energiji. Diplomiral je iz fizike na Univerzi v Ljubljani in doktoriral iz jedrske energetike na Univerzi v Mariboru. Po doktoratu je dokončal šolo vodenja jedrskih projektov World Nuclear University v ZDA.

Med letoma 1997 in 2003 je bil raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan«, kjer se je ukvarjal z reaktorsko fiziko raziskovalnega reaktorja TRIGA in z naprednimi metodami meritve kontrolnih palic v sredici tlačnovodnega reaktorja jedrske elektrarne Krško. Od leta 2003 do leta 2005 je bil podoktorski raziskovalec na mednarodnem Institutu za transuranske elemente v Karlsruheju v Nemčiji, kjer je raziskoval napredne jedrske gorivne cikle in pomen predelave jedrskega goriva za učinkovitejše odlaganje visoko-radioaktivnih odpadkov. Od leta 2013 do leta 2017 je bil direktor ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke.

Je član Strokovnega sveta za sevalno in jedrsko sevalno varnost Republike Slovenije in slovenski predstavnik v Mednarodnem okvirju za jedrsko sodelovanje (IFNEC – International Framework for Nuclear Energy Cooperation). Od leta 2007 je predstavnik Slovenije v Odboru za razvoj jedrske energije pri Agenciji za jedrsko energijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD NEA).