Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – Industrijske nesreče – kako jih razumeti?, prof. dr. Marko Gerbec, Institut “Jožef Stefan”


znc-64-bannerpng-HBLE87

 

Pod pojmom industrijske nesreče razumemo večje nesreče v nevarnih industrijskih obratih, ki imajo lahko težke posledice znotraj in izven obrata. Nesreče v obratih, kjer se nahajajo večje količine nevarnih snovi, imajo lahko težke posledice na zdravje ljudi, uničenje lastnine in škodo v okolju. Kako učinkovito dolgoročno upravljati z nevarnimi dejavnostmi? To je v prvi vrsti naloga upraviteljev obratov, zadeva pa tudi družbeno okolje, v katerem delujejo. V pogovoru bomo omenili tudi nekatere pretekle in aktualne primere iz našega okolja.

marko-gerbecjpg-BW0MQ7

Izr. prof. dr. Marko Gerbec je leta 1984 diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, magistriral leta 1991, ter doktoriral leta 1996. Po prvi zaposlitvi v tovarni Lek se je zaposlil na IJS leta 1989, kjer je delal predvsem na področju razvoja naprav in procesov za razžvepljevanje dimnih plinov (na tem področju je tudi doktoriral), tehnologij za varovanje okolja, ocen okoljskih vplivov (sodelovanje s kolegi na sosednjem odseku za znanosti o okolju). Od leta 2000 se ukvarja predvsem s področjem varnosti industrijskih procesov. Na področju procesne varnosti, preprečevanja večjih (industrijskih) nesreč, je s sodelavci delal pri uvajanju zadevne EU direktive v slovenski pravni red leta 2000, EU PHARE projektu o upravljanju s tveganji za večje nesreče, štirih EU projektih, ter izdelavi večjega števila varnostnih poročil za različne slovenske industrijske obrate. Najbolj ga zanima področje sistemov za upravljanje s procesno varnostjo, metode in primeri ocenjevanja tveganj tehničnih sisteme ter povezave med njimi.

Poleg svetovanj pri uvajanju sistemov obvladovanja varnosti za našo industrijo in tujo industrijo je predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Predaval je tudi na tujih univerzah in mednarodnih izobraževalnih projektiv, kot so Trinity College Dublin (Irska), Steinbeis Hochschule Berlin – projekti ESPRIT (Srbija), SafeChina, ESKOM (Južna Afrika), EuropeAid Turkey, ipd.

poster-za-predavanje-SE6UXH