Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – Cabum


 

27. februar 2018 ob 19h
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

prof. dr. Matevž Dular, Fakulteta za strojništvo, UL
moderatorka: Anja Čuček, TV Slovenija

Kavitacija, nastajanje in implozije mehurčkov zaradi znižanja tlaka, se pojavlja v več procesih, kot bi si sprva mislili. Je razlog za pokanje členkov v prstih, v vodnih strojih povzroča vibracije, padec izkoristka in erozijske poškodbe, ključnega pomena pa je tudi pri načrtovanju raketnih motorjev na tekoče gorivo. Kljub temu, da so se s kavitacijo ukvarjala zveneča imena, kot so Newton, Euler in Rayleigh, ostaja nepojasnjenih še veliko vprašanj, na primer kako sploh pride do nastanka mehurčka, gre v večji meri za ekspanzijo plinov ali za uparjanje, kakšni so tlaki in temperature ob imploziji mehurčka, kakšno je sosledje dogodkov, ki ob kolapsu mehurčka privede do poškodbe bližnjih površin…

 

V zadnjih letih nam napredek merilnih in numeričnih metod omogoča vse bolj natančen vpogled v ozadje tega pojava in če smo prej na kavitacijo gledali kot na škodljiv pojav, jo zdaj začenjamo izkoriščati – na primer pri čiščenju površin, za pospeševanje kemijskih reakcij, pri razbijanju ledvičnih kamnov, čiščenju voda, pa vse do priprave okusnejšega piva.

 

portret_dular

Prof. dr. Matevž Dular se je rodil leta 1979, diplomiral je leta 2002, doktoriral pa 3 leta kasneje. Lani je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. Več kot 4 leta je delal v tujini (TU-Darmstadt, Arts et Metiers Paris Tech, FH Heidelberg, University of Colorado). Vodil je več projektov za Evropsko vesoljsko agencijo ESA. V letu 2017 je uspel na razpisu Evropskega znanstvenega sveta (ERC) in pridobil sredstva za 5 letno bazično raziskovanje kavitacije in njenih možnih aplikacij pri čiščenju voda. Področje njegovih raziskav zajema tako bazične, kot tudi aplikativne raziskave s področja kavitacije in inženirske dinamike tekočin.