Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Živeti in delati družine: ljubezen med skrbjo in nasiljem, med državno regulacijo in svobodno izbiro


prof. dr. Darja Zaviršek, UL
Renata Dacinger

Mestna Knjižnica Kranj, 16. 2. 2022 ob 18hPredavanje bo osredotočeno na predstavitev nove knjige prof. dr. Darje Zaviršek, Družinski pojmovnik (Aristej, Maribor 2020), ki je napisan v preprostem jeziku kot način komuniciranja znanosti z vsemi ljudmi. Prikazan bo proces spreminjanja družinskih oblik in vzrokov za njihovo spreminjanje, spreminjanje odnosov in današnja družinska raznovrstnost. Kaj naredi dobro družino in kakšne družbene okoliščine in politike vplivajo na družine? Zakaj so se družine spreminjale in kaj so bile velike spremembe v življenjih družin? O ljubezni govorimo neprestano a te se hitro spreminja v nasilje. Državne regulacije v različnih obdobjih in delih sveta določajo kaj je »pravo« intimno življenje in kaj ne, vplivajo predvsem na ženske in njihove intimne izbire. Tema je večna in še kako aktualna v današnjem času, ko postajajo družine vse bolj globalne, večjezične, spreminjajo oblike in menjajo članice in člane, a so vedno za vsakega posameznika in posameznico zelo pomembne.

Prof. dr. Blaž Likozar je vodja Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu. Doktoriral je leta 2008 na Katedri za polimerno inženirstvo, organsko kemijsko tehnologijo in materiale (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – FKKT, Univerza v Ljubljani). Podoktorski študij na področju kemijskega inženirstva  je opravil v  Centru za kompetence polimerov Leoben (Avstrija), kjer je pridobil  strokovno znanje na področju priprave, obdelave in preskušanja nanokompozitov ter meritev in modeliranja mehanike tekočin in kompozitov. V letih 2008-2011 je kot docent sodeloval na področju kemijskega inženirstva (Katedra za kemijsko, biokemijsko in okoljsko inženirstvo, FKKT) v raziskovalnem programu „Ločevanje in drugi procesi za zmanjševanje toplogrednih plinov na podlagi načel trajnostnega razvoja“. Od leta 2011 je zaposlen na Kemijskem institutu na Oddelku za katalizo in kemijsko reakcijsko inženirstvo. Pridobil je  Fulbrightovo štipendijo in v letih 2014-2015 kot gostujoči raziskovalec deloval na Univerzi Delaware (Catalysis Center for Energy Innovation, Newark, Delaware, ZDA), kjer se je izpopolnjeval na področju katalitskih pretvorb komponent, pridobljenih iz biomase, in modeliranja teh postopkov. Poleg vodenja številnih nacionalnih in mednarodnih projktov, članstva k domačih in tujih strokovnih komisijah, je vključen tudi v pedagoški proces, kjer je nosilec nekaj predmetov na dodiplomski in podiplomski stopnji. Doc. dr. Likozar je bil z so(mentorstvom) vključen v več kot 20 doktorskih in 40 diplomskih delih. Je prejemnik številnih nagrad, med drugim je v letu 2017 dobil nagrado ˝Prometej znanosti˝ za odlično komuniciranje znanosti. Dr. Likozar je tudi podpredsednik Programskega sveta SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo.