Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Uporaba odpadkov v gradbeništvu


doc. dr. Ana Mladenović, ZAG
moderator: Maj Valerij

12. maj 2021 ob 19. uri, spletno predavanje (prenos iz MKK)

Mestna knjižnica KranjV Sloveniji letno nastane skoraj 8 milijonov ton odpadkov. Njihovo odstranjevanje je drago, še zlasti v primeru, ko jih vozimo na uničenje ali predelavo v tujino. Izvoz pogosto lahko pomeni tudi nelegalne prakse. Naša odgovornost za odpadke s tem ne izgine, etično in pošteno bi bilo, če bi vsaka država sama poskrbela za svoje odpadki.

Vsak posameznik bi se moral zavedati, da odpadki v gospodinjstvu ne izginejo s tem, ko jih skrbno sortiramo v označene zabojnike, da veliko odpadkov nastane tudi v industriji, ki proizvaja hrano, oblačila in druge potrošne dobrine, da odpadki nastajajo v energetiki, ki nam zagotavlja elektriko in ogrevanje.

V luči novih evropskih (in s tem tudi slovenskih) strategij je potrebno na odpadke gledati kot na potencialen vir surovin, ki nadomeščajo naravne. Za predelavo in uporabo teh materialov imamo znanje, primerne tehnologije in končne uporabnike; ti novi poslovni modeli prinašajo številne koristi, kot je manjša poraba naravnih surovin, manjša poraba energije, manjši izpusti toplogrednih plinov itd. S tem vzpostavljamo krožno gospodarstvo, v katerem se materiali ponovno uporabijo ali reciklirajo kolikor je le mogoče dolgo. Veliko odpadkov se da uporabiti v gradbeništvu, če ti okoljsko niso inertni, jih znamo z imobilizacijskimi postopki predelati tako, da ne obremenjujejo okolja.

Dr. Ana Mladenović je po izobrazbi geologinja, od leta 1994 zaposlena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), kjer je vodja Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale. Glavne teme njenega raziskovalnega in strokovnega dela pokrivajo recikliranje odpadkov, remediacijo onesnažene zemljine in vode, patologijo gradbenih materialov, mineraloško-petrografske analize ter področje agregata in naravnega kamna. Je soustanovteljica EIT RawMaterials HUB Adria (Skupnost znanja in inovacij za JV Evropo) in koordinatorica aktivnosti v okviru EIT RawMaterials za ZAG.