Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Bukov ostrigar, Strupena ali užitna goba?


1. februar 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij

Bukov ostrigar je užitna in celo zdravilna goba, ki jo lahko najdemo v naravi, brez večjih težav pa jo lahko gojimo tudi doma. Leta 2002 so iz bukovega ostrigarja izolirali protein ostreolizin, za katerega se je izkazalo, da v zelo nizkih koncentracijah povzroča funkcionalne in morfološke spremembe pri različnih tipih celic. Molekulski mehanizem delovanja je tvorba por v membranah celic sesalcev, posledica toksičnega učinka ostreolizina pa je lahko celo kardio-respiratorni zastoj. Postavljajo se vprašanja kot so, ali naj še jemo omako z bukovim ostrigarjem? V kakšnih pogojih je lahko ta goba vseeno nevarna za nas? Kako bi lahko, glede na znane učinke in mehanizme delovanja ostreolizina, le-tega koristno uporabili?

 

Prof. dr. Robert Frangež je redni profesor Patološke fiziologije na Inštitutu za predklinične vede, Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani. Njegovo področje raziskav je proučevanje učinkov in mehanizmov delovanja biološko aktivnih snovi naravnega porekla iz rastlin, bakterij, gliv, in živali na subceličnem, celičnem, tkivnem, organskem nivoju in sesalskem organizmu kot integrirani celoti. Med drugim je, skupaj s sodelavci iz Slovenije in tujine, pojasnil nekatere mehanizme toksičnega delovanja proteinov, izoliranih iz jedilne gobe bukovega ostrigarja.