Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Slovenski jezik danes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. marec 2018, ob 18h, Knjigarna Konzorcij

Ivan Cankar je leta 1899 zapisal: Na večer, kadar je padalo solnce vedno nižje proti zahodnemu obzorju, ostavil sem mesto ter se napravil na izprehod.

Kako bi to poved zapisali 118 let pozneje? Kako bi to poved zapisali v kratkem sporočilu, na Facebooku, v elektronski pošti in kako v uradnem dopisu? V primerjavi s preteklimi stoletji, desetletji veliko ljudi uporablja knjižni jezik. To pomeni, da je skupina nosilcev knjižnega jezika tudi velika in zelo heterogena. Kaj vse je prinesla elektronska revolucija? Kako pravilno in odgovorno normirati pravila jezika? Govorili bomo o tem, kako se slovenščina spreminja in kako te spremembe vpeljati v jezikovna pravila, pri tem pa ohraniti že ustaljene vzorce.

 

 

Doc. dr. Helena Dobrovoljc je višja znanstvena sodelavka Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Posveča se problemom sodobnega slovenskega jezika, standardizaciji oz. normativistiki, sinhroni leksikografiji in predstavljanju problemov sodobnega knjižnega jezika ter pravopisja v javnosti.
Je vodja delovne skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika, imenovanega ePravopis, moderatorka Jezikovne svetovalnice ter od aprila 2013 predsednica Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU, katere naloga je priprava novih pravopisnih pravil. Na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici predava predmet »Slovenski knjižni jezik«.