Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – S superračunalniki do odgovorov na kemijska vprašanja


prof. dr. Matej Praprotnik, Kemijski inštitut
moderatorka: Renata Dacinger

6. junij 2019, 18:00, Knjigarna Konzorcij

Kako danes najlažje raziskujemo delovanja zdravil na molekularni ravni, načrtujemo materiale z želenimi lastnostmi, raziskujemo ciljano dostavljanje zdravil, razsoljevanje vode skozi nanocevke? Odgovore na ta in podobna vprašanja lahko dobimo z uporabo visokozmogljivih računalnikov, ki so postali nepogrešljivo orodje pri znanstvenem raziskovanju na vrsti področij, kot sta na primer nanomedicina in nanotehnologija.

Njihova velika prednost je, da lahko z njimi izvajamo simulacije poskusov kontrolirano in pri pogojih, ki so eksperimentalno težko ali nemogoče izvedljivi. Slabost pa, da zanje potrebujemo natančne in računsko zahtevne numerične metode, ki opišejo lastnosti določene snovi v termodinamskem ravnovesju in izven njega. Poleg tega pa so superračunalniki seveda dragi.

Prof. dr. Matej Praprotnik je fizik na Kemijskem inštitutu. Je vodja Laboratorija za molekularno modeliranje na Kemijskem inštitutu in profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko UL, kjer  predava predmet Molekularna biofizika. Raziskovalno se ukvarja z razvojem in uporabo inovativnih  računskih pristopov za študij kompleksnih molekularnih sistemov.