Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Merjenje ledenikov


doc. dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije
moderatorka: Renata Dacinger, TV Slovenija

7. junij 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij

Leta 1870 je led prekrival skoraj 4.400 kvadratnih kilometrov Alp, do leta 2000 pa se je površina ledenikov zmanjšala za dobro tretjino. Ledeniki oziroma njihovo spreminjanje so pomembni pokazatelji dolgoročnih klimatskih sprememb. Njihove spremembe pa lahko zaznamo le z natančnimi meritvami. Po svetu ledenike merijo na različne načine. Velike ledenike in ledene plošče merimo s pomočjo različnih metod daljinskega zaznavanja, torej s pomočjo satelitov. Alpske ledenike že več kot 100 let merijo z različnimi geodetskimi metodami izmere od tahimetrije do fotogrametrije. Danes si lahko pomagamo tudi z GPS-meritvami in laserskim skeniranjem površja. Moderna izmera pa nam omogoča tudi rekonstrukcijo starejših stanj ledenikov na osnovi arhivskih posnetkov.

V Sloveniji imamo dva ledenika, Triglavskega in Ledenik pod Skuto. Z metodami merjenja in rekonstrukcije so ugotovili, kako sta se skozi čas spreminjala. In prav to omogoča preučevanje globalnih klimatskih sprememb in njihov vpliv tudi pri nas.

 

MTC_slika
Doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
se že skoraj 20 let ukvarja z izmero Triglavskega ledenika in rekonstrukcijo njegovih starejših dimenzij iz arhivskih fotografij ledenika. Sodeluje z Geografskem inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, kjer ledenik fotografirajo in merijo že vse od leta 1946 naprej. Je soavtorica monografije Triglavski ledenik (Gabrovec in sodelavci, 2014, ZRC SAZU) ter avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov na temo izmere ledenikov. Z letom 2018 je prevzela vodenje sekcije za kriosfero pri Slovenskem združenju za geodezijo in geofiziko. Zaposlena je na Geodetskem inštitutu Slovenije, dopolnilno pa poučuje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.