Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Kako se čimbolj varno kopati?


prof. dr. Polonca Trebše, Zdravstvena fakulteta, UL
moderatorka: Renata Dacinger

26. september 2019, 18:00, Knjigarna Konzorcij

Pred kopanjem v morju ali odprtih bazenih se običajno pred sončnimi žarki zaščitimo s kremo za sončenje. Voda v bazenih mora biti za kopalce neoporečna, zakar se uporablja različna dezinfekcijska sredstva, najpogosteje klor. Ta sredstva pa so zelo reaktivna in lahko reagirajo tudi s sestavinami sončnih krem, pri čemer se tvorijo različni produkti. Kaj se torej dogaja v različnih kopalnih vodah? V odvisnosti od vode in uporabljenega dezinfekcijskega sredstva v bazenu, higiene kopalcev in uporabljenih sredstev za zaščito pred soncem se tvorijo številne spojine, med katerimi so tudi kancerogene. Te spojine lahko kot aerosoli z dihanjem pri kopanju vstopajo v naše telo. Kaj lahko povzročajo?

Sončne kreme nas torej ščitijo pred nevarnimi UV žarki, po drugi strani pa z dezinfekcijskimi snovmi v bazenih tvorijo nevarne spojine. Kako se čimbolj varno kopati?

Prof. dr. Polonca Trebšepredava na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo sodi na področje okolja. Raziskuje pretvorbe organskih onesnažil (pesticidov, zdravil, sredstev za osebno nego) v vodnem okolju in ugotavlja učinke izhodnih onesnažil ter produktov, ki nastajajo v različnih okoljskih pogojih. Ko omenjene spojine preidejo v okolje, se lahko enostavno razgradijo, pogosteje pa se postopno pretvarjajo v druge produkte in počasi mineralizirajo. Prof. Trebše se ukvarja s fotokemičnimi pretvorbami omenjenih spojin in identifikacijo ter strupenostjo nastalih produktov, v zadnjem obdobju pa poglobljeno raziskuje pretvorbe sredstev za zaščito pred UV sevanjem pod različnimi dezinfekcijskimi pogoji, pri čemer nastajajo številni produkti, ki jih identificira z uporabo sodobnih MS tehnik.