Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Kako dobro poznamo svojih 100 bilijonov celic


7. december 2017, Knjigarna Konzorcij

Celice so najmanjši deli živih organizmov oziroma gradbeni elementi življenja. Človeško telo sestavlja približno 100 bilijonov celic. Kako dobro poznamo zgradbo, funkcijo in delovanje naših celic in njihov pomen za normalno delovanje našega organizma? Poznamo osnovne gradnike celice, poznamo njihovo funkcijo, ne poznamo pa niti še podrobne znotrajcelične zgradbe kot tudi številnih medsebojnih vplivov različnih molekul in struktur znotraj celic. Tudi celičnobioloških procesov, kot so celično signaliziranje, medcelična komunikacija ter različnih presnovnih poti v normalnih in bolezensko spremenjenih celicah natančno ne poznamo. Kljub temu pa lahko različne celice in tkiva že uporabljamo v regenerativni medicini. Bolje bomo poznali naše celice, bolj učinkovito bo zdravljenje bolezni.

dogodki_celice2

 

SONY DSC

Izr. prof. dr. Mateja ERDANI KREFT Inštituta za biologijo celice Medicinske fakulteta Univerze v Ljubljani je izredna profesorica za področje biologije celice. Njena raziskovalna dejavnost pa obsega analizo nastajanja in vzdrževanja krvno-urinske pregrade, najtesnejše pregrade v našem telesu, vzpostavljanje in uporabo modelov in vitro, na katerih je mogoče proučevanje celic v normalnih in bolezenskih stanjih kot tudi testiranje različnih protirakavih učinkovin ter analiza potencialne toksičnosti nanodelcev. V normalnih in rakavih celicah proučuje dinamiko znotrajceličnih procesov, zgradbo in delovanje celičnih organelov, citoskeleta in celične membrane. V zadnjem času proučuje potencialno uporabo humane amnijske membrane v regenerativni medicini ter na vzpostavljenih modelih raka sečnega mehurja mehanizme pritrjanja in vraščanja rakavih urotelijskih celic ter mehanizme nastanka in vlogo tunelskih membranskih nanocevk, slednjih tudi kot tarč protirakavih učinkovin.