Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Kako delamo in bomo delali, če bomo delali?


prof. dr. Sara Tement, UM
Mojca Delač

sreda, 23. 3. , ob 18.00, dvorana in v ŽIVO na Youtube kanalu knjižniceV zadnjih desetletjih so delovna okolja doživela števile spremembe, ki so močno zaznamovale življenja vseh zaposlenih. Delo je postalo bolj hitro, potrebno je sprejemati vse bolj kompeksne odločitve, vseskozi nadgrajevati znanja. Vse več delovnih mest se ukinaja zaradi naprednih tehnologij, pojavljajo se nova, velikrat manj jasno opredeljena. S porastom dela preko informacijsko-komunikacijskih tehnologij je delo postalo vse bolj prenosljivo, opravljamo ga lahko vedno in povsod. S tem pa postajajo meje med delom in zasebnim življenjem vse bolj prehodne, od dela se težje odklopimo, kar se povezuje z izčrpanostjo in drugimi težavami na področju duševnega zdravja. Na dogodku bomo predstavljeni nekateri glavni trendi razvoja delovnih okolij in posledice, ki jih lahko imajo za zaposlene.

Dr. Sara Tement je izredna profesorica za področje psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru. Doktorirala je leta 2011 na področju psihologije dela na Univerzi na Dunaju. Raziskovalno delo, s katerim se pretežno ukvarja, je konflikt med delom in zasebnimi življenjem, počitkom po delu, delovnimi zahtevami in viri ter izgorelostjo. Objavila sem več člankov v tujih znanstvenih revijah. Študentom predava tako v Sloveniji kot v tujini, znanstvena spoznanja na področjih psihologije dela, kadrovske in organizacijske psihologije pa prenaša tudi na zaposlene v okviru predavanj in delavnic. Za svoje raziskovalno delo je pridobila financiranje s strani nacionalne agencije (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS) in s strani uglednih mednarodnih institucij kot sta Fulbrightov štipendijski sklad in Avstrijska akademija znanosti.