Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Glive v oblakih, najnovejše raziskave ekstremnih gliv na Islandiji in Grenlandiji prof. dr. Nina Gunde Cimerman, Biotehniška fakulteta, UL


zmk-9-bannerpng-841261

Izjemno nizke ali izjemno visoke temperature, zelo nizek ali visok pH vode ali velika slanost preprečujejo razvoj večine organizmov. V solinah, v mrtvem in rdečem morju, na gejzirjih, v puščavah, v kraških jamah in celo v pomivalnih in pralnih strojih v naših domovih živijo zato posebej prilagojeni organizmi – glive, oziroma natančneje ekstremofilne glive, to so glive, ki imajo rade ekstremna okolja. Teh organizmov še ne poznamo dobro, zato tudi ne vemo, kako vplivajo na nas. In prav take glive proučuje prof. Nina Gunde Cimerman. Pred 16 leti je začela raziskovati glive na arktičnih ledeniških območjih, aprila letos je bila na lslandiji, septembra na Grenlandiji. Eno njenih najnovejših in presenetljivih odkritij je, da so glive tudi v oblakih. In zakaj naj bi nas glive s skrajnega severa zanimale? Ker se ledeniki topijo, lahko glive iz teh območij prehajajo v oceane, toplejša morja in tako pridejo v stik z ljudmi in živalmi, s katerimi se še niso srečale.

 

gindejpg-RY64I7Prof. Nina Gunde Cimerman je profesorica na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. S sodelavci je na fakulteti osnovala največjo zbirko ekstemofilnih gliv na svetu, ki obsega kar 11.000 sevov gliv. Veliko vrst so opisali prvi na svetu. Vodila je tudi raziskavo, v kateri so našli oportuno patogene glive v pomivalnih in pralnih strojih, najprej v Sloveniji in nato po svetu. Celo na Arktiki.