Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZmK – Ali danes še potrebujemo papirnate karte


Primož Kete, Geodetski inštitut Slovenije
moderatorka: Renata Dacinger, TV Slovenija

4. oktober 2018 ob 18h, Knjigarna Konzorcij

Danes ima večina ljudi karto celotnega sveta na pametnem telefonu v svojem žepu. Kaj to pomeni za papirnate karte in način dela kartografov? Kako torej danes izdelujemo in uporabljamo karte?

 

Primož Kete je od leta 2006 vodja področja za kartografijo in topografijo na Geodetskem inštitutu Slovenije. Tri leta je dopolnilno poučeval kot asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Je avtor več znanstvenih in strokovnih člankov na temo kartografije in prostorskih podatkov. Ja avtor več kart za različna področja uporabe (državne karte, vojaške karte, planinske karte, navigacijske karte). Dve od kart, pri katerih je sodeloval kot kartografski redaktor, sta prejeli nagrado Mednarodnega združenja za kartografijo (ICA) – nagrada za najboljšo topografsko karto na svetu (ICA, Pariz 2011) in nagrada za najboljšo (letalsko) navigacijsko karto na svetu (ICA, Washington 2017).