Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ŽENSKE V ZNANOSTI – interdisciplinarni premislek o neenakosti med spoloma


Spoštovani, vabimo vas na okroglo mizo ŽENSKE V ZNANOSTI: interdisciplinarni premislek o neenakosti med spoloma.

Na pobudo in v organizaciji konference Nanoapp 2017! in Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva Satena bo okrogla miza potekala 14.6. ob 17.uri v konferenčni dvorani Hotela Golf na Bledu.

Istoimenska komisija Ženske v znanosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že vrsto let – natančneje od leta 2001, ko je bila ustanovljena kot eskpertno telo ministrstva po zgledu Helsinške skupine – sistematično deluje na področja odpravljanja diskriminacije spola in večanja udeležbe v napredovanju v akademski sferi, visoko hierarhično zasnovani. Če je zastopanost obeh spolov ob diplomi približno izenačena, kar velja tudi ob dosegu doktorskega naziva, pa se delež žensk v napredovanju do redne profesure zniža na okoli 17% (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/zenske_v_znanosti/predstavitev/predstavitev/).

Izguba žensk na višjih stopnjah znanstvene kariere, (pre)majhen vpliv pri odločevalskih postopkih, (ne)zasedanje strukturno pomembnih mest, nesorazmerno večji delež žensk zaposlenih v prekernih (raziskovalnih) poklicih in polnjenje akademske sfere z ženskami tam, kjer ta izgublja prestiž, ekskluzivnost in posvečenost ter postaja množična in uporabna, bodo smeri našega zanimanja. Hkrati nas bo zaposlovala tudi družbenopolitična aktualnost s svojimi retrogradnimi izjavami in praksami ter vprašanje produkcije vednosti oz. določena falokratskost znanosti, kakor je to poimenovala ena od gostij okrogle mize, dr. Renata Šribar.

Interdisciplinarni premislek o strukturnih neenakostih bodo s kratkimi uvodnimi prispevki, ki bodo začrtali nadaljnje konture pogovora, prispevale gostje okrogle mize: dr. Spomenka Kobe, vodja raziskovalnega odseka na Institutu Jožefa Štefana ter ena redkih žensk v Inženirski Akademiji Slovenije, dr. Renata Šribar, soustanoviteljica in vodja Centra FemA – Zavoda za transformativne študije in delovanje ter nekdanja članica komisije Ženske v znanosti, dr. Urša Opara Krašovec, višja znanstvena sodelovka na Fakulteti za elektrotehniko in članica komisije Ženske v znanosti ter Nina Perger, mlada raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, ki je v svoji magistrski nalogi obravnavala percepcijo seksizma zaposlenih v visokošolskem prostoru.
Pogovor bo krmilila Alja Lobnik.