Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Urbana mobilnost: izzivi sedanjosti in razvoj v prihodnosti


dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG
moderator: Matej Praprotnik

četrtek, 16. 12. 2021 ob 18h v dvorani na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (5. nadstropje)Evropa se je zavezala, da postane prva podnebno nevtralna celina in da zmanjša svoj ogljični odtis od leta 2030 za 55% glede na izhodišča v letu 1990. Transport prispeva skoraj četrtino emisij toplogrednih plinov v Evropi, pri čemer poseben izziv predstavlja transport ljudi in blaga v mestih, kjer število prebivalcev vedno bolj narašča. Kako inovacije na področju reševanja teh izzivov čimprej prenesti v življenje? V zadnjih 10 letih Evropa daje velik poudarek s svojimi programi hitremu prenosu inovacij na trg, hkrati pa smo priča pospešeni integracije digitalizacije v naše vsakdanje življenje.  EIT Urbana mobilnost je evropska skupnost znanja in inovacij, ki povezuje mesta z industrijo, raziskovalne institucije in univerze, v skupnem prizadevanju narediti mestna okolja boljši življenjski prostor z transformiranjem mobilnosti. Inovacije se dogajajo na več področjih: načinu izobraževanja (razvoj skupnih univerzitetnih in vseživljenjskih programov na področju mobilnosti), inovacijah, spodbujanju podjetništva kot tudi testiranju inovacij v dejanskem okolju. V pogovoru se bomo dotaknili 3 trenutno aktualnih izzivov: mobilnosti v prihodnosti(npr. razvoj novih storitev za mobilnost, mikro mobilne storitve, avtonomna vožnja, urbani zračni promet); mobilnost in energija (npr. vozila, ki delujejo na alternativnih virih energije, trajnostno oblikovanje prostora), in  trajnostna urbana logistika (npr. novi modeli nabave dobrin v mestih, nova orodja za optimizacijo in upravljanje dobave dobrin in odvoza odpadkov) ter razvoju na tem področju. Govorili bomo o konkretnih primerih in rešitvah, ki se uvajajo v EU prostoru. Še posebej bomo govorili o kvaliteti zraka v mestih in čemu so izpostavljeni udeleženci prometa ter kako lahko prispevamo dolgoročno k trajnostnim rešitvam v mestih…

Dr. Alenka Mauko Pranjić

(univ. dipl. inž. geol.) je vodja Oddelka za materiale na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Je doktorica geoloških znanosti, ki se ukvarja s področjem recikliranja, krožnega gospodarstva, vrednotenja okoljskih vplivov, in razvojem okoljskih tehnologij. Je koordinatorka več nacionalnih in mednarodnih projektov, trenutno koordinira raziskovalno inovacijski projekt CINDERELA (Novi krožni poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo), financiran v okviru Obzorje 2020. 2015 je projekt LIFE ReBirth – Odpadek je začetek novega! (Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih odpadkov za gradbeništvo) bil uvrščen med 21 najboljših evropskih okoljskih projektov. Je soavtorica 2 patentov s področja gradbenih kompozitov ter čiščenja odpadne vode in prejemnica skupinske priznanja Mirka Šubica Društva restavratorjev Slovenije. Horizontalna aktivnost, s katerimi se ukvarja na področju okolja, je urbano okolje in urbana mobilnost. Leta 2020 je postala koordinatorka nacionalnega središča v Sloveniji pod okriljem EIT Urbana mobilnost. V raziskavah se tako posveča tudi urbanemu okolju in vpliva urbane mobilnosti in inovacij na tem področju.