Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Slavko Kralj