Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Vodstvo društva


Predsednik društva
Tajnik društva
Mojca Škerget small

Prof. dr. Andrej Kitanovski

Prof. dr. Mojca Škergeta
tel.: +386 2 2294 463
mojca.skerget@um.si

Podpredsednici društva

Zvonetova
in

Prof. dr. Saša Novak Krmpotič
tel.: +386 1 477 3271
sasa.novak@ijs.si

Prof. dr. Aleksandra Lobnik
aleksandra.lobnik@um-mb.si

Drugi člani izvršnega odbora SATENE

Leon Cizelj
Zdravko Kravanja

Prof. dr. Leon Cizelj
Predsednik v obdobju 2011/12
leon.cizelj@ijs.si

Prof. dr. Zdravko Kravanja
Predsednik v obdobju 2010/11
zdravko.kravanja@uni-mb.si

Spomenka Kobe

Prof. dr. Spomenka Kobe
spomenka.kobe@ijs.si

dr. Sašo Džerosk

prof. Andrej Kitanovski