Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Vodstvo društva


Predsednik društva

doc. dr. Matic Može

Podpredsednici društva

in

doc. dr. Janja Vidmar
janja.vidmar@ijs.si

dr. Kristina Žagar Soderžnik
kristina.zagar@ijs.si

Drugi člani izvršnega odbora SATENE

izr. prof. dr. Matija Jezeršek
matija.jezersek@fs.uni-lj.si

dr. Miha Bobič
miha.bobic@danfoss.com

doc. dr. Slavko Kralj
slavko.kralj@ijs.si

dr. Majda Pavlin
majda.pavlin@zag.si

dr. Martin Topole
martin.topole@

doc. dr. Matevž Zupančič
Tajnik
Aleš Čuješ