Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Misija in vizija društva


Misija društva SATENA:

Združevati naravoslovno-tehniško akademsko sfero in prispevati k razvijanju, širjenju ter uporabi njenih dognanj za krepitev povezovanja z gospodarstvom in družbo za inovativno prihodnost ter dolgoročni razvoj Slovenije.

Vizija društva SATENA:

Razvoj slovenske družbe na krilih napredka v naravoslovju in tehniki.