Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Sodobna cepiva


prof. dr. Roman Jerala , Kemijski inštitut
moderatorka: Maja Ratej
, Val 202

8. september 2020 ob 19 uri

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZUCepiva so rešila več življenj kot katerokoli drugo zdravilo v zgodovini človeštva. Od začetkov do danes se je način priprave cepiv zelo spremenil. Še posebej velik napredek beležimo v zadnjem desetletju, z boljšim razumevanjem delovanja imunskega sistema in metod molekulske biologije. Kljub temu za številne nalezljive bolezni še vedno nimamo učinkovitega cepiva. Za nekatere bolezni nas cepivo zaščiti doživljenjsko, za druge pa je zaščita le kratkotrajna, česar še vedno ne razumemo popolnoma. Priprava cepiv je prišla pred največjo preizkušnjo s pandemijo Covid-19, ko se kaže cepivo kot edina pot izhoda iz največje pandemije v zadnjih 100 letih. Pogledali bomo kako so se cepiva lotili znanstveniki po svetu, kateri so najbolj obetavni pristopi in kako smo se tega lotili v Sloveniji.

Roman Jerala je vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo, profesor na Univerzi v Ljubljani, izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član EMBO, vodja uspešnih ekip na tekmovanjih iz sintezne biologije iGEM  ter dobitnik projekta Evropskega znanstvenega sveta za uveljavljene raziskovalce. Po osnovni izobrazbi je kemik, doktorat je opravil s področja biokemije, podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA iz Jedrske magnetne resonance, po znanstvenem udejstvovanju pa je biokemik, molekularni biolog, biotehnolog, molekularni imunolog in sintezni biolog. Področja njegovega zanimanja vključujejo načrtovanje proteinov kot je proteinski origami iz obvitih vijačnic, umetna celična vezja, mehanizme naravne imunosti, imunoterapijo raka in cepiva.