Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Se tudi reke drogirajo?


prof. dr. Ester Heath, Institut “Jožef Stefan”
moderator: Matic Jerman

19. marec 2019, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

Epidemiologija na osnovi odpadnih vod (ang. »Wastewater-based epidemiology«; WBE) je inovativen (okoljski) pristop pridobivanja informacij o izpostavljenosti različnim dejavnikom tveganja v izbranih populacijah. Temelji na preučevanju in merjenju vsebnosti humanih metabolitov (biomarkerjev) v odpadnih vodah. Ta metoda postaja vse pomembnejše dopolnilo obstoječim orodjem za spremljanje uporabe legalnih in ilegalnih drog v določeni populaciji. Njena zmožnost, da zagotovi hitre podatke o tem katere droge, v kakšnem obsegu in v katerih populacijah se uživajo, je v zadnjem času še posebej pomembna, saj se njihova dostopnost in vzorci uživanja hitro spreminjajo. S spremljanjem teh sprememb, opredeljenih tako geografsko kot časovno, lahko pripomoremo k boljšemu razumevanju trendov, omejevanju uporabe, primernemu ozaveščanju, opozarjanju in tudi k spreminjajočim se potrebam po zdravljenju.

S preučevanjem problematike uporabe različnih drog in vstopa ostankov oziroma metabolitov teh snovi v okolje, smo se v Sloveniji pričeli ukvarjati julija 2018 v okviru ARRS razvojno aplikativne naloge »Prepovedane droge, alkohol in tobak: epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema«, ki jo vodimo na IJS. Na osnovi rezultatov te projektne naloge bomo skupaj s partnerji projekta ocenili razmere v petih slovenskih mestih in kar je še posebej pomembno, lahko jih bomo primerjali z razmerami v večjih evropskih mestih.

Prof. dr. Ester Heath se je po dodiplomskem študiju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani zaposlila na Institutu »Jožef Stefan« in nadaljevala s podiplomskim izobraževanjem na isti fakulteti. Praktični del magistrskega dela je opravila na Oddelku za znanosti o okolju na Univerzi v Plymouthu v Veliki Britaniji, podoktorsko usposabljanje pa na Oddelku za kemijsko inženirstvo na Univerzi McGill v Montrealu v Kanadi. Prof. dr. Heath-ova je vodja Skupine za organsko analizo na Odseku za znanosti o okolju in profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija. Glavno področje njenega raziskovanja je organska analiza, kjer v zadnjem času intenzivno preučuje pojavnost, kroženje in učinke ostankov organskih onesnažil v matricah povezanih z okoljem, hrano in zdravjem.