Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Prisotnost kemikalij v vsakdanjem življenju


Prof. dr. Milena Horvat, Institut “Jožef Stefan” in Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
moderator: Matic Jerman

11. junij 2019, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami, njihovimi ostanki in odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ter živili, pitno vodo in s predmeti splošne uporabe, ki kemikalije vsebujejo v manjših koncentracijah (npr. kozmetika, igrače), lahko negativno vplivajo na zdravje.

Za varno uporabo in izkoriščanje pozitivnih lastnosti kemikalij je potrebno oceniti tveganje za zdravje. Pri oceni nevarnosti se ugotovi vrsta in velikost škodljivega učinka v odvisnosti od načina stika s škodljivim dejavnikom oz. potjo vnosa ter odmerkom in trajanjem izpostavljenosti. Nevarnost je poleg lastnosti kemikalije, poti vnosa oz. stika, odnosa med odmerkom in učinkom odvisna tudi od genetske občutljivosti, starosti, spola, poklica, prehranskih navad, razvad, bolezenskih stanj izpostavljenega organizma. V Sloveniji izvajamo program humanega biomonitoringa, s katerim želimo pridobiti informacije o časovnih in prostorskih trendih izpostavljenosti nevarnim kemikalijam. Cilj je zgodnje zaznavanje izpostavljenosti ljudi novim kemikalijam, kar naj bi bila tudi podlaga za ukrepanje na področju javnega zdravja in kemikalij v okolju. Predavanje bo osvetlilo prednosti in slabosti takih programov in vpetost Slovenije v Evropski prostor na tem področju delovanja.

Foto: Uroš Hočevar

Prof. dr. Milena Horvat je doktorica kemije, vodja Odseka za znanosti o okolju na Institutu “Jožef Stefan” ter profesorica in dekanja na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se z razikavami kroženja snovi v okolju. Njena raziskovalna dejavnost je usmerjena v raziskovanje kroženja strupenih snovi v okolju, zlasti tistih, ki lahko vstopajo v človeka in povročajo negativne učinke na zdravje. Take raziskave so po naravi interdisciplinarne, saj pokrivajo področja analizne kemije, biogeokemije, hrane, ter okolja in zdravja v najširšem smislu. Je avtorica in soavtorica več kot 240 znanstvenih člankov, 24 poglavij v knjigah, povezanih z razvojem analiznih metod na področju karakterizacije in identifikacije kontaminiranih območij, biogeokemičnega kroženja živega srebra v kopenskem in vodnem okolju, čistih tehnologij in senzorike, ter biomonitoringa kot del ocene izpostavljenosti ljudi in ekosistemov. Predstavila je preko 50 vabljenih predavanj na mednarodnih konferencah, simpozijih in delavnicah ter preko 400 predstavitev na mednarodnih konferencah. Organizirala je več mednarodnih konferenc in delavnic ter bila gostojoča urednica številnih posebnih izdaj priznanih mednarodnih revij. Za mednarodno raziskovalno dejavnost je v letu 2002 dobila nagrado Ambnasador znanosti, leta 2014 pa Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v znanosti.