Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Prilagajanje pridelave vina podnebnim spremembam: novi izzivi v vinogradništvu


Dr. Jan Reščič (Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, UNG)
Moderatorka: Ivana Zajc, Radio Koper

Četrtek, 5. marec ob 19. uri

Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava

V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici

V času, ko je kakovost vina velikega pomena, pridelavo grozdja vse bolj oblikujejo tudi podnebne spremembe. Visoke temperature in neenakomerna razporeditev padavin med rastno dobo pogosto povzročijo primanjkljaj vode v vinogradih in posledično sušni stres pri vinski trti. V prihodnje lahko pričakujemo še pogostejša sušna obdobja. Sušni stres običajno negativno vpliva na rast, razvoj trte in kemijsko sestavo grozdja in vina. Obenem pa raziskave kažejo, da lahko manjši primanjkljaj vode izboljša kakovost grozdja, kar lahko uporabimo kot tehnološko manipulacijo za ciljno kakovost grozdja. Seveda, če želimo razumeti odziv trte na izbran dejavnik, je potreben celosten pristop, ki vključuje večletne raziskave na terenu ali v rastlinjaku v kombinaciji s poglobljenimi študijami in naprednimi laboratorijskimi testi. Na primer, če želimo na izbrani vinski sorti na določeni lokaciji razumeti vpliv namakanja na sestavo grozdja, je treba preučiti veliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na rezultate raziskav; predvsem padavine, druge vremenske razmere med letom, veliko vlogo imajo tla, pa tudi tehnološki ukrepi na vinski trti. Pred raziskovalci so torej kompleksna vprašanja, v katera morajo vključiti tudi vplive biološke variabilnost sort, tal, leg in vinogradniških ukrepov in tehnologij.

Dr. Jan Reščič je raziskovalec Centra za raziskave vina in asistent na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo na Univerzi v Novi Gorici. Dokončal je študij agronomije na prvi in študij hortikulture na drugi bolonjski stopnji na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Na isti fakulteti je opravil tudi doktorat in bil do leta 2017 zaposlen kot mladi raziskovalec. Njegovo raziskovalno delo na Centru za raziskave vina Univerze v Novi Gorici pa obsega proučevanje vpliva vodnega/sušnega stresa in namakanja na delovanje, fiziološki in metabolni odziv vinske trte. Je član skupine za javno službo v vinogradništvu, strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije in Društva oljkarjev Brda.