Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Posvet o strategiji trajnostnega razvoja v Sloveniji


Trajnostni, dolgoročno vzdržni razvoj Slovenije kot temelj družbene blaginje

V ponedeljek 28. novembra 2011 je potekalo posvetovanje z naslovom “Trajnostni, dolgoročno vzdržni razvoj Slovenije kot temelj družbene blaginje”.

Teze in program posvetovanja SATENA so dostopne tukaj.

Prispevki s posvetovanja:

prof. dr. Leon Cizelj, nov predsednik društva SATENA

  • Otvoritev in pozdravni nagovor (PDF)

dr. Andrej Baričič, direktor Gea College

  • Kako iz krize? (PDF)

prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta “Jožef Stefan” in predsednik Inženirske akademije Slovenije

  • Tehnološka avtocesta (PDF)

prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru

  • Kaj imajo ideje izven škatle s trajnostnim razvojem? (PDF)

zasl. prof. dr. Peter Glavič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

  • Prispevek k novi strategiji razvoja Slovenije (PDF)

prof. dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

  • Slovenija pred zahtevnimi izzivi trajnostno sonaravnega razvoja (PDF)

prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

  • Prihodnost Slovenije je v nizkoogljičnih tehnologijah (PDF)

 

Povzetki predavanj so dostopni tukaj.