Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Teze glede Raziskovalne in inovacijske strategije


Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvo za gospodarstvo sta oktobra 2010 poslali v obravnavo predlog Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020.

Ponujeni predlog prinaša nove in dolgo pričakovane priložnosti za vsebinsko in institucionalno krepitev slovenske znanosti, s tem pa tudi za dolgoročno povečevanje dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu.

Dokument:

Izjava SATENE:

Društvo SATENA je pripravilo izjavo glede Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2011-2020

Izjava je dostopna tukaj.