Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Prispevki članov


Posvetovanje SATENA o strategiji trajnostnega razvoja v Sloveniji

prof. dr. Leon Cizelj, nov predsednik društva SATENA

prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta “Jožef Stefan” in predsednik Inženirske akademije Slovenije

  • Tehnološka avtocesta

zasl. prof. dr. Peter Glavič, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

Posvetovanje SATENA o doktorskem študiju v Sloveniji

Prof. dr. Zdravko Kravanja

Prof. dr. Ivan Rozman

Posvetovanje Inženirske akademije Slovenije (IAS) o položaju in vlogi inženirjev v Sloveniji

Prof. dr. Leon Cizelj, Borut Mavko

Prof. dr. Zdravko Kravanja

Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020