Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Posvet o položaju in vlogi inženirjev v Sloveniji


Posvetovanje je potekalo 20. oktobra 2009 na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani.

Namen posvetovanja je bil osvetliti položaj in vlogo inženirjev in naravoslovcev v družbi in pregledati možnosti, kako s povečanjem prisotnosti inženirjev na vseh ravneh odločanja prispevati k preboju v razvoju, ki bi temeljil na lastnem znanju.

Brez bistvenega povečanja števila inženirjev in naravoslovcev na vodstvenih in vodilnih mestih v gospodarstvu, zlasti v njegovih raziskovalno-razvojnih enotah, napredek in še manj preskok ne bosta mogoča.

Analize kažejo, da se bo sedanje strmo gospodarsko nazadovanje še bolj poglobilo in povzročilo dologoročne in nepopravljive posledice v lastnem razvoju Slovenije.

SATENA je sodelovala na posvetovanju z dvema prispevkoma.

Prispevki SATENE:

Prof. dr. Leon Cizelj, Borut Mavko

Prof. dr. Zdravko Kravanja

 

Povezava na videoposnetek posvetovanja