Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Teze glede Nacionalnega programa visokega šolstva


Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je septembra 2010 pripravilo osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, in ga ponudilo v javno razpravo.

Dokumenti:

Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020: Prvi osnutek

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20)

Teze:

Društvo SATENA je pripravilo teze glede Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020.

Teze so dostopne tukaj.