Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Posvet o doktorskem študiju v Sloveniji


Posvetovanje je potekalo 3. marca 2010 na Institutu “Jožef Stefan” v Ljubljani.

Namen in cilj posvetovanja je bil osvetliti problematiko doktorskega študija v Sloveniji iz različnih vidikov:

  • akademskega
  • državno-upravnega
  • gospodarskega
  • študentskega

Doktorski študij je za vzgojo vrhunske naravoslovno-tehniške inteligence, ki bo sposobna vzdrževati in nadalje dvigovati kvaliteto razvojno-raziskovalnega dela za povečevanje konkurenčne sposobnosti Slovenije izjemnega  pomena. Zato je potrebno kvaliteto tega študija z bolonjsko prenovo študijskih programov še izboljšati in za ta cilj zagotoviti primerno podporo.

S posvetovanjem so želeli pokazati na nekatere nevarne pasti (npr. skrajšanje študija s 4 na 3 leta), izzive in priložnosti ter predstaviti nekatere pobude, s katerimi bi izboljšali temelje kvalitetnemu doktorskemu študiju.

Dokumenti:

Prispevki:

Katja Breskvar, predstojnica doktorske šole

Prof. dr. Zdravko Kravanja, SATENA

Prof. dr. Ivan Rozman, Univerza v Mariboru

Dr. Janez Marko Slabe, Javna agencija za tehnološki razvoj RS

Jelena Štrbac, Odbor za visoko šolstvo Študentske organizacije Slovenije