Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Aktivnosti


SATENA sodeluje na pomembnejših posvetovanjih

  • posvetovanje SATENE o strategiji trajnostnega razvoja v Sloveniji (november 2011),
  • posvetovanje SATENE o doktorskem študiju v Sloveniji (marec 2010) in
  • posvetovanje Inženirske akademije Slovenije (IAS) o položaju in vlogi inženirjev v Sloveniji (oktober 2009).

Izvršni odbor društva SATENA pripravlja izjave oz. teze v zvezi s predlaganimi strateškimi dokumenti

  • Nacionalni program visokega šolstva 2011-2020 (NPVS)
  • Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020 (RISS)

Skrbi za promocijo slovenske znanosti

  • Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu; 2013-