Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Predstavitve dobrih praks – spoj akademskih raziskav z industrijo


Srečanje raziskovalcev in razvijalcev 20. 2. 2013 ob 10. uri v amfiteatru Gama na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, Maribor

10:00     Otvoritveni nagovor, prof. dr. Damjan Zazula

10:05     Pozdrav prorektorice Univerze v Mariboru prof. dr. Karin Stana Kleinschek

10:10     Vpliv deleža odprtin na horizontalno nosilnost in togost montažnih okvirnih stenskih elementov

prof. dr. Miroslav Premrov, Katedra za gradbene konstrukcije, Fakulteta za gradbeništvo Maribor

Marko Lukič, direktor, Gorazd Šmid, tehnični direktor Lumar IG, d. o. o.

10:25     Razvoj protimikrobnih regeneriranih celuloznih vlaken: prenos laboratorijskih raziskav v industrijski proces

prof. dr. Karin Stana Kleinschek, dr. Silvo Hribernik <istyle=’mso-bidi-font-style:normal’>Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Fakulteta za strojništvo Maribor

mag. Franci Debelak, Maria Zorec, Predilnica Litija d. o. o.

10:40     Slovenske cestne varnostne ograje

prof. dr. Zoran Ren, doc. dr. Matej Vesenjak, Matej Borovinšek, Laboratorij za zahtevne inženirske simulacije, Fakulteta za strojništvo Maribor

Vladimir Kveder, direktor Kveder d. o. o.

10:55     Razvoj pasivne stanovanjske hiše Marles

doc. dr. Vesna Žegarac Leskovar, Katedra za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo Maribor

Bogdan Božac, direktor, Janko Trebše, direktor tehničnega sektorja Marles Hiše d. o. o.

11:10     Ekspertni sistem za načrtovanje vodenja in regulacije asinhronskega motorja

  1. Miran Rodič, Inštitut za robotiko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
  2. Franci Lahajnar, programski vodja raziskav in razvoja, Elektronika in pogoni, Kolektor Group d. o. o.

11:25     Odmor

11:40     Razvoj strukturiranega 3D modela ceste in njegovo uvajanje v prakso

prof. dr. Danijel Rebolj, Katedra za gradbeno in prometno informatiko, Fakulteta za gradbeništvo Maribor

Matjaž Šajn, direktor CGS plus d. o. o.

11:55     Iz študentskih klopi do uspešnega globalnega podjetja

Miha Lesjak, direktor, Simon Jurič, marketing Inova IT d. o. o.

12:10     Inovacijski ekosistem: RAZ:UM, LAB:UM, CORE@UM

prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica Univerze v Mariboru, prof. dr. Dean Korošak, direktor RAZ:UM

12:25     Vodena razprava

prof. dr. Damjan Zazula, predsednik akademijskega društva SATENA