Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Povezave


Nekatere povezave

Na tej strani so nekatere koristne povezave do

  • raziskovalnih institucij (javnih inštitutov in javnih agencij),
  • slovenskih visokošolskih institucij (univerz ter fakultet naravoslovnih, tehničnih in naravoslovnotehničnih smeri),
  • razvojnih institucij (tehnoloških parkov, inkubatorjev in tehnoloških centrov),
  • slovenskih akademskih društev in institucij in
  • akademij znanosti.

povezave do tehniško naravoslovnih institucij