Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Pospeševalniki danes, jutri in… nikoli več?


NAPOVEDNIK

Prof. dr. Marko Mikuž, Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko UL
moderator: Igor E. Bergant, TV Slovenija

9. april 2019, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Raziskave narave pri največjih človeštvu dosegljivih energijah temeljijo na poskusih pri pospeševalnikih nabitih delcev. Od katodne cevi na prelomu devetnajstega stoletja pa do Velikega hadronskega trkalnika (LHC) se je dosežena energija povečala za deset milijonkrat. Odkrili smo nove in nove delce, najtežji danes tehta več kot atom volframa. Z odkritjem Higgsovega bozona smo zaokrožili Standardni model.
Vsem uspehom navkljub se zdi, da bo za nadaljnji preboj pri razumevanju Narave na najmanjših dimenzijah – fiziko onkraj Standardnega modela – potrebno zgraditi še močnejše pospeševalnike. Prvi izmed njih, nadgradnja LHC na še večjo pogostost trkov, je tik pred vrati, drugi, še bolj ambiciozni načrti pa vznikajo kot gobe po dežju. Tipičen cilj je raziskati novo dekado v energiji.

Prof. dr. Marko Mikuž je redni profesor na Oddelku za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in vodja Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev na Institutu “Jožef Stefan”. Njegovo področje dela je eksperimentalna fizika osnovnih delcev. Sodeluje v kolaboraciji ATLAS v CERNu. Že več kot 35 let sodeluje pri poskusih v CERNu, zadnja tri desetletja pri skupini ATLAS na Velikem hadronskem trkalniku.