Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Posledice korone na telesno zmogljivost, učno in športno uspešnost mladostnikov


prof. dr. Marjeta Kovač, Fakulteta za šport, UL
Slavko Jerič, RTV Slovenija

 

7. september ob 19h

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZUVeč kot milijon prebivalcev Slovenije je bilo do zdaj vključenih v meritve telesne zmogljivosti »športnovzgojni karton«, največjo in najstarejšo podatkovno zbirko telesne zmogljivosti mlade populacije na svetu. Naša gostja bo predstavila, kaj vse pokažejo podatki posamezniku, učitelju ali odločevalcem na državni ravni, kako pomembna je telesna zmogljivost za učno uspešnost, zdravje in dobro počutje ter novost – tudi starejši boste lahko od letošnje jeseni spremljali svojo telesno zmogljivost in podatke primerjali s podatki svojih otrok. Hkrati pa bomo spoznali, kako učinkovito lahko različni intervencijski programi izboljšajo, motnje v obliki korone pa močno oklestijo zmogljivost naših otrok, kar lahko pomeni tudi manj zdravo in učno uspešno populacijo ter manjšo možnost za vrhunske športne rezultate, na katere smo še kako ponosni.

Marjeta Kovač je redna profesorica na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka različnih predmetov s področja didaktike športne vzgoje in bio-psiho-socialnih kontekstov kineziologije na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Področje njenega raziskovanja vključujejo preučevanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, njihove gibalne pismenosti in njihovih življenjskih slogov, učinkovitosti pouka športne vzgoje, različnih didaktičnih pojavov in učnega okolja ter kompetentnosti učiteljev. Sodeluje v različnih domačih in tujih raziskovalnih skupinah, predvsem pa poskuša raziskovalna dognanja čim bolj učinkovito uvesti tudi v šolsko in športno prakso. Kot sourednica spletne revije SLOfit nasvet na poljuden način, a podprto z znanstvenimi spoznanji, svetuje staršem, učiteljem in otrokom o gibalnem razvoju in zdravem preživljanju prostega časa z gibanjem. Je dobitnica najvišjega priznanja FIEP – Svetovne zveze športnih pedagogov za prispevek k razvoju šolske športne vzgoje in letošnja dobitnica Bloudkove nagrade, najvišjega državnega priznanja na področju športa v Sloveniji, za življenjsko delo v športu.