Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

ZnC – znanstveni slam 2017


  Znanstveni slam je priložnost za raziskovalce na začetku kariere, da svoje raziskave na zanimiv in privlačen način predstavijo širši javnosti in s svojimi izvirnimi pristopi navdušijo publiko. V Sloveniji smo doslej izvedli dva: Prvi znastveni slam in Znanstveni BIO slam ob 70. letnici Biotehniške...

ZnC – Različne podobe piva, prof. dr. Tomaž Požrl, Katedra za tehnologije, prehrano in vino, Biotehniška fakulteta, UL


Raznolikost tehnološkega procesa proizvodnje piva se odraža predvsem v mnogih senzoričnih podobah piva. Izbor in lastnosti osnovnih surovin, spremenljivi tehnološki parametri posameznih faz procesa, različni delovni mikroorganizmi, so samo nekateri od dejavnikov, ki pomembno vplivajo na širino palete pivovarskih izdelkov. Novi trendi, ki se uveljavljajo...

ZnC – Ujeti veliko ali majhno ribo?, doc. dr. Ernest Vončina, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor


    Odgovorili bomo na vprašanje ali je bolje jesti velike ali majhne ribe. Govorili bomo o nevarnih snoveh v okolju, o dioksinih, polikloriranih bifenilih in spojinah ki motijo hormonsko ravnotežje in kakšni so vplivi onesnaženega okolja na kvaliteto hrane, vode in zraka. Docent dr....

ZmK – Zdravilne gobe, prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta, UL


Oetzi, človeška mumija iz 34. stoletja pr. n. št., ki so jo našli v ledeniku v Italiji, je imel ob sebi dve gobi. Brezova goba mu je verjetno služila za zatiranje črevesnih zajedavcev, kresilka pa zaustavitev krvavitev in celjenje ran. Veliko pozneje so ugotovili, da...

ZnC – RTV prispevek


   RTV prispevek o SATENI

Odlični v znanosti 2017 – Naravoslovje, prof. dr. Uroš Urleb, dr. Boštjan Japelj, farmacija, doc. dr. Danijel Ivajnšič, biologija, doc. dr. Nejc Košnik, fizika, dr. Barbara Mohar, kemija prof. dr. Gregor Anderluh, biokemija in molekularna biologija


      Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. V letu 2017 se bo zvrstilo šest dogodkov, na katerih bodo predstavljeni vidnejši dosežki preteklega leta. Dogodek, na katerem bo predstavljenih pet dosežkov s področja medicine,...

ZnC – Industrijske nesreče – kako jih razumeti?, prof. dr. Marko Gerbec, Institut “Jožef Stefan”


  Pod pojmom industrijske nesreče razumemo večje nesreče v nevarnih industrijskih obratih, ki imajo lahko težke posledice znotraj in izven obrata. Nesreče v obratih, kjer se nahajajo večje količine nevarnih snovi, imajo lahko težke posledice na zdravje ljudi, uničenje lastnine in škodo v okolju. Kako...

ZmK – Glive v oblakih, najnovejše raziskave ekstremnih gliv na Islandiji in Grenlandiji prof. dr. Nina Gunde Cimerman, Biotehniška fakulteta, UL


Izjemno nizke ali izjemno visoke temperature, zelo nizek ali visok pH vode ali velika slanost preprečujejo razvoj večine organizmov. V solinah, v mrtvem in rdečem morju, na gejzirjih, v puščavah, v kraških jamah in celo v pomivalnih in pralnih strojih v naših domovih živijo zato...

Odlični v znanosti 2017 – Medicina, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc, doc. dr. Nina Vardjan, Aleš Grošelj, dr. med prof. dr. Mladen Franko, prof. dr. Dragan Žnidarčič


  Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. V letu 2017 se bo zvrstilo šest dogodkov, na katerih bodo predstavljeni vidnejši dosežki preteklega leta. Dogodek, na katerem bo predstavljenih pet dosežkov s področja medicine, bo vključen...

ZnC – Strast do nevednosti, prof. dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo, Pravna fakulteta, UL


Kaj se je zgodilo z našo pozornostjo v času “post-resnice”? Zakaj tako hitro ignoriramo dejstva in zapremo oči pred neprijetnimi informacijami? Ignoranca in zanikanje sta danes vse prisotna. Razgovor o strasti do nevednosti bo pokazal, da slednjo prevečkrat gledamo kot nekaj negativnega. Obstaja namreč vrsta...