Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Klepetavi mikrobi


prof. dr. Ines Mandič Mulec, Biotehniška fakulteta UL
moderatorka: Maja Ratej

8. januar 2019, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

Še pred kratkim smo verjeli, da mikroorganizmi živijo osamljeno in dolgočasno življenje, sestavljeno iz nenehnega sosledja delitev ene starševske celice v dve enaki hčerinski celici. Danes napredna mikroskopija in metode molekularne biologije odkrivajo, da ta očem nevidna, a tudi najštevilčnejša  bitja našega planeta, niso ravno osamljena, temveč živijo v večceličnih skupnostih, ki spominjajo na živahna in visoko organizirana  mesta.  Skozi natančno uravnavane kemična “klepetanja” zaznavajo število enakih celic v bližini, sodelujejo, tekmujejo, si razdelijo delovne naloge, se vojskujejo, a tudi guljufajo. “Socialni odnosi” mikroorganizmov ključno oblikujejo mikrobne skupnosti, te pa živijo v sožitju z nami, z rastlinami ali pa naseljujejo najbolj nenavadne kotičke Zemlje.

Porušeno razmerje med nami in mikrobi oziroma rastlino in mikrobi pogosto pripelje do razvoja bolezni. Poznavanje “socialnosti” mikroorganizmov je zato ključnega pomena za ohranjanje našega zdravja in obvladovanje infekcijskih bolezni; za zagotavljanje varne in bolj okusne hrane in za odkrivanje novih biološko aktivnih in biotehnološko zanimivih molekul.

S področjem sociomikrobiologije se intenzivno ukvarjamo tudi v okviru programske skupine “Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja”, kjer raziskujemo, kako mikroorganizmi “klepetajo”, prepoznavajo sorodnike,  gradijo večcelične skupnosti – biofilme  in se odzivajo na mikrobe, ki jim niso sorodni.

Ines Mulcec Mandic, Biotehniska fakulteta Ljubljana, 04.07.2013 Foto: Barbara Reya

Prof. dr. Ines Mandič Mulecje diplomirala na Biotehniški fakulteti (področje biologija) leta 1985,  doktorirala v New Yorku, ZDA na New York University leta 1993, podoktorski študij je nadaljevala v ZDA na področju molekularne biologije, patogeneze in genetike bakterij. Leta 1999 je za svoje dosežke prejela priznanje ASM – Morison Rogosa.   Kot univerzitetna učiteljica deluje od leta 1999 in je nosilka več predmetov s področja mikrobiologije. Bila je mentorica več kot 70 študentom od tega 9 doktorskim in 7 podoktroskim študentom. Od leta 2005 je predstojnica Katedre za mikrobiologijo na Oddelku za živilstvo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (BF UL) in od leta 2014 je vodja programske skupine “Mikrobiologija in biotehnologija živil in okolja”. Je mednarodno priznana strokovnjakinja na področju socialne mikrobiologije in mikrobne ekologije talnih in vodnih ekosistemov. Na obeh je orala ledino v Sloveniji in tudi na mednarodnem področju. Objavila je več kot 70 raziskovalnih člankov in poglavij v knjigah in njena dela so dobro citirana ( H index 31). Skupaj s svojim timom je  v Sloveniji prva raziskovala mikrobne združbe Ljubljanskega barja, prispevala v zakladnico novih beljakovin (lakaz), poglobila razumevanje ekologije socialnih interakcij, predvsem kemičnega komuniciranja bakterij in sorodstvenega razlikovanja.  Pogosto predava na tujih univerzah (Harvard, Copenhagen University, Nanjing Agricultural University, Groningen University in druge) ter mednarodnih konferencah. Za svoje raziskovalne dosežke na področju mikrobiologije je prejela več priznanj, med katerimi je tudi državno Zoisovo priznanje (2017).