Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Kaj imata skupnega verižna reakcija v jedrskem reaktorju in epidemija?


prof. dr. Leon Cizelj, Institut “Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in fiziko, UL

16. april 2020 ob 19. uri, Interaktivno predavanje

v sodelovanju z Mestno knjižnjico KranjŠirjenje epidemije je verižna reakcija. V matematičnem smislu je zelo podobna verižni reakciji v jedrskem reaktorju. Tudi izzivi pri obvladovanju so zelo podobni, še posebej v sedanjem obdobju linearne rasti epidemije, ki je zelo podobna kontrolirani verižni reakciji v jedrskem reaktorju. V obeh primerih je namreč naš cilj, da reakcijo dolgoročno nadzorujemo in da smo jo, po potrebi, v vsakem trenutku sposobni ustaviti.

Odlično poznavanje jedrskih reaktorjev in velika radovednost sta pri spremljanju in napovedovanju COVID-19 v Sloveniji vodila dr. Matjaža Leskovarja, raziskovalca odseka za reaktorsko tehniko. V predavanju bomo pogledali osnove njegovega modela in poskusili odgovoriti na tri ključna vprašanja: (1) Kako lahko iz dnevnih podatkov o pozitivnih testih okužbe sklepamo, ali se epidemija širi ali zaustavlja.? (2) Kako napovedujemo zasedenost bolnišničnih kapacitet zaradi bolnikov s COVID-19? in (3) Kaj nam naši modeli lahko povedo o verjetnih posledicah odprave ukrepov?

Prof.dr. Leon Cizelj je vodja Odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan« in redni profesor za področje jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna skupina se ukvarja z računalniškim modeliranjem pojavov v jedrskih reaktorjih, še posebej tistih, ki so pomembni za varnost, z izobraževanjem magistrskih in doktorskih študentov jedrske tehnike in s svetovanjem Upravi za jedrsko varnost Republike Slovenije pri nekaterih vprašanjih varnega obratovanja NE Krško. Pri tem se dostikrat srečujejo s simulacijami zelo redkih in praviloma ekstremnih dogodkov ter njihovih posledic. Pri tovrstnih modelih je zaradi obilice nezanesljivih podatkov ključno odlično poznavanje fizikalnih procesov in matematičnih orodij. Prof. Cizelj je pravkar zaključil štiriletni mandat predsednika upravnega odbora Evropskega združenja za jedrsko izobraževanje ENEN (www.enen.eu).