Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Izjava izvršilni odbor Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega združenja (SATENA)


Izvršilni odbor Slovenskega akademskega tehniško-naravoslovnega združenja (SATENA) je s svojo podporo, utemeljeno na znastvenih dosežkih in na osnovi predloženega programa prispevalo k izvolitvi dr. Matjaža Gamsa v DS. Člani Satene smo zaprepadeni in ogorčeni nad osebnimi stališči dr. Matjaža Gamsa do položaja žensk v znanosti in družbi, ki jih je izrazil na posvetu “Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda”, ki ga je kot član DS organiziral. Osebna stališča dr. Matjaža Gamsa, ki je v DS predstavnik raziskovalne dejavnosti in bi zato moral biti med najglasnejšimi zagovorniki napredka, sodijo v srednji vek in vsekakor niso stališča SATENE. Zato se javno distanciramo od njegovih izjav na omenjenem posvetu in dr. Matjaža Gamsa pozivamo k javnemu opravičilu in odstopu s funkcije člana Državnega sveta.