Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

IJS pridobil nov masni spektrometer, namenjen prepoznavanju škodljivih snovi v okolju, hrani in bioloških vzorcih


Odsek za znanosti o okolju Instituta “Jožef Stefan” (IJS) je s slavnostnim dogodkom zaznamoval pridobitev nove raziskovalne infrastrukturne opreme – masnega spektrometra Orbitrap Exploris 240. Ta bo omogočal izjemno natančnost določanja mase molekul in njihovih sestavnih delov, ter s tem med drugim pripomogel k bolj učinkovitim raziskavam škodljivih spojin, ki smo jim izpostavljeni preko zraka, vode in hrane.

Na slavnostni otvoritvi, ki je potekala 15. decembra 2022 na Reaktorskem centru v Podgorici v prostorih Odseka za znanosti o okolju, sta udeležence pozdravila direktor IJS, prof. dr. Boštjan Zalar, in vodja Odseka za znanosti o okolju IJS, prof. dr. Milena Horvat. Predstavitev masnega spektrometra je potekala pod vodstvom doc. dr Tine Kosjek, ki je poudarila, da bo pridobitev nove opreme pripomogla k prepoznavanju velikega števila onesnaževal v našem okolju, spremljanju izpostavljenosti človeka in iskanju škodljivih spojin v hrani in prehranskih dodatkih ter zlasti izboljšal razumevanje potencialnih škodljivih učinkov nevarnih kemikalij, ki nas obkrožajo v vsakodnevnem življenju. Naprednejše analize, ki jih omogoča novi masni spektrometer, bodo dvignile raven odličnosti na področju okoljskih raziskav, s tem pa omogočile boljše povezovanje v širšem raziskovalnem prostoru v Sloveniji in zlasti v EU.

Več informacij o dogodku in samem inštrumentu lahko najdete ob ogledu video posnetka: (Video)