Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Fuzijska elektrarna: strma pot tehnoloških presežkov


dr. Boštjan Končar, Institut “Jožef Stefan”
moderatorka: Lea Udovč, STA14. maj 2019, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Od petdesetih let 20. stoletja smo priča ogromnemu napredku na poti pridobivanja energije s fuzijo – zlivanjem vodikovih izotopov. Pa vendar smo še vedno daleč od pridobivanja električne energije v pravih fuzijskih elektrarnah. Doseganje fuzije na zemlji je zelo zahtevno, ni pa nemogoče! Sistemi za segrevanje plazme v eksperimentalnem reaktorju ITER bodo zagotavljali desetkrat višje temperature kot v središču Sonca, za zadrževanje fuzijske plazme bodo skrbeli gigantski  superprevodni magneti, ki delujejo pri  -270 stopinjah Celzija. Večino sistemov v Itru in še bolj v bodoči demonstracijski elektrarni DEMO opisujemo s pridevniki ekstremni, največji, najmočnejši, prvi na svetu.

Pot do fuzijske elektrarne je strma, polna razvojnih prebojev in tehnoloških presežkov. Skeptiki in zagovorniki opozarjajo na dva morda najpomembnejša preostala izziva: stabilno vzdrževanje fuzijske reakcije v daljšem časovnem obdobju in razvoj ustreznih komponent in materialov za izkoriščanje fuzijske energije v elektrarnah. Predstavljena bo prehojena pot in izzivi, ki nas še čakajo. Nam bo s skupnimi močmi uspelo?

Dr. Boštjan Končar je raziskovalec na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan«, vodja Slovenske fuzijske asociacije in nacionalni koordinator evropskega fuzijskega programa EUROfusion. Njegovo raziskovalno področje so numerične simulacije tekočin in prenosa toplote v kompleksnih sistemih. V programu EUROfusion sodeluje pri razvoju demonstracijske fuzijske elektrarne DEMO.