Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Droge med mladostniki


prof. dr. Ester Heath (IJS) in Andreja Drev (NIJZ)
Zarja Muršič

30. september ob 19h, spletno predavanjeKako dobiti vpogled v uporabo drog med slovenskimi mladostniki? Najpogosteje uporabljena epidemiološka populacijska metoda je anketni vprašalnik. A kaj, ko ljudje včasih pri svojih odgovorih pretiravamo, drugič pa jih skrivamo. Standardne pristope zato lahko inovativno dopolnimo z epidemiologijo odpadnih vod. Odpadne vode so namreč pomemben vir informacij o navadah ljudi in dejavnikih tveganja, ki smo jim ljudje dnevno izpostavljeni. Z določanjem prisotnosti določenih človeških presnovkov v vzorcih odpadnih vod lahko posredno izvemo, kaj določena skupina ljudi v določenem obdobju uživa (in presnavlja) – od nekaterih sestavin hrane, pijače vse do zdravil in tudi drog.

V predavanju bo predstavljena raziskava o pojavnosti drog v okoljih, v katerih se izobražujejo mladostniki v Sloveniji. V raziskavi združujemo in prikazujemo rezultate analiz odpadnih vod, ki jih izvaja Institut “Jožef Stefan”, z epidemiološkimi populacijskimi raziskavami, ki jih izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

vodja Skupine za organsko analizo na Odseku za znanosti o okolju na Institutu »Jožef Stefan« in profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija. Glavno področje njenega raziskovanja je organska analiza, kjer preučuje pojavnost, kroženje in učinke ostankov organskih onesnažil v matricah povezanih z okoljem, hrano in zdravjem.