Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Dokumenti


Statut

Pravni okvir delovanja društva SATENA je statut.

Izvolitev novih članov

Zapisniki

Redne letne skupščine

Seje Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA:

Predstavitve sprejetih novih članov