Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Bionika in vpogled v prihodnost komunikacije človek-stroj


dr. Aleš Holobar, UM FERI
moderator: Jan Grilc, Val 202

13. april 2022 ob 19h

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZUVsakodnevna opravila izvajamo s pomočjo velikega števila skeletnih mišic, ki jih zavedno upravljamo na zelo visokem abstraktnem nivoju. Ukazi za gib nastanejo v možganih in se nato pretvorijo v živčne kode, s katerimi krmilimo skeletne mišice. Te pretvorbe in usklajenega upravljanja mišic se učimo skozi daljše časovno obdobje, posebno intenzivno pa v prvih letih našega življenja. Zato so živčne kode lastne vsakemu posamezniku in temu se morajo prilagoditi tudi vmesniki človek-stroj, ki delujejo na podlagi zajema in dekodiranja živčnih kod. Kako uspešni smo pri razvoju takšnih naprednih vmesnikov, kaj so izzivi in kaj nam prinaša prihodnost? Kako se bo v prihodnje razvijala bionika, tudi v Sloveniji? Kaj bomo lahko upravljali z mislimi in kako bo to vplivalo na razvoj naše družbe? Na ta in druga vprašanja bomo skušali odgovoriti v pogovoru s prof. dr. Alešem Holobarjem s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Dr. Aleš Holobar je leta 2004 doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) Univerze v Mariboru (UM). V svoji doktorski disertaciji je kot prvi na svetu predstavil napredne računalniške postopke za dekompozicijo večkanalnih površinskih elektromiogramov na prispevke posameznih motoričnih enot. Podoktorsko izobraževanje je nadaljeval na Politehniki v Torinu v Italiji, kjer je v okviru dveh podoktorskih projektov  izpopolnil postopke za neinvazivno analizo površinskih elektromiogramov. Leta 2009 se je vrnil na UM FERI, kjer je trenutno vodja Inštituta za računalništvo in vodja Laboratorija za sistemsko programsko opremo. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na digitalno obdelavo signalov, ločevanje izvorov v sestavljenih signalih, vmesnike mišice-stroj, vmesnike možgani-stroj, obdelavo biomedicinskih signalov in rehabilitacijo.