Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Ali bodo roboti kmalu naši sodelavci?


dr. Bojan Nemec, Institut “Jožef Stefan”
moderatorka: Anja Čuček, RTV  Slovenija

20. november 2018, 19:00

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Dogodek v sodelovanju z ZRC SAZU

Posnetek predavanja si lahko ogledate na:

videolectures

V pogovoru se bomo sprehodili skozi obdobje zadnjih desetletij in orisali, kakšna so bila pričakovanja glede robotike pred 30 leti in kaj od tega se je uresničilo. Nakazali bomo, kaj danes pričakujemo od naslednje generacije samoučečih robotov in kje bodo roboti lahko popolnoma zamenjali človeka, oziroma na katerih nalogah bodo ljudje sodelovali z roboti. Kje so meje robotike v povezavi z umetno inteligenco? Kako bo robotika vplivala na življenje ljudi?

IJS-Robotika

V sodelovanju s SRIP ToP.

IJS_Dots_large

image002

MGRT_SLOLogo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO

Dr. Bojan Nemec je  vodja Laboratorija za humanoidno in kognitivno robotiko na Institutu “Jožef Stefan” in predavatelj na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Doktorat znanosti iz adaptivnega vodenja industrijskih robotov je pridobil na Fakulteti za elektrotehniko UL. Podoktorsko usposabljanje je opravljal na Univerzi v Karlsruheju, Institute for Real-Time Computer Systems and Robotics, za kar je prejel Humboldtovo štipendijo. Njegova raziskovalna dejavnost obsega vodenje in avtonomno učenje industrijskih in servisnih robotov ter meritve v biomehaniki. Vodil je domače in tuje raziskovalne in razvojne projekte s področja robotike in s področja multidisplinarnih aplikacij robotskih tehnologij. Trenutno vodi H2020 projekt Collaborate s tematiko sodelovanja človeka z robotom. Za svoje delo je prejel Bedjaničevo nagrado in nagrado sklada Borisa Kidriča.