Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

9. cikel poljudnoznanstvenih predavanj Znanost na cesti, znanje in ideje na prepihu


leto 2017, http://www.znanostnacesti.si/