Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Vodstvo društva


Predsednica društva
Tajnik društva
Aleksandra Lobnik
Peter Butala

Prof. dr. Aleksandra Lobnik
aleksandra.lobnik@um.si

Prof. dr. Peter Butala
tel.: +386 1 477 17 53
peter.butala@fs.uni-lj.si

Podpredsednika društva

Zvonetova
in

Prof. dr. Saša Novak Krmpotič
tel.: +386 1 477 3271
sasa.novak@ijs.si

dr. Bojan Pahor

Drugi člani izvršnega odbora SATENE

Leon Cizelj
Zdravko Kravanja

Prof. dr. Leon Cizelj
Predsednik v obdobju 2011/12
leon.cizelj@ijs.si

Prof. dr. Zdravko Kravanja
Predsednik v obdobju 2010/11
zdravko.kravanja@uni-mb.si

Brane_Širok
JFercic

Prof. dr. Brane Širok
brane.sirok@fs.uni-lj.si

dr. Jana Ferčič
 Spomenka Kobe
Prof. dr. Spomenka Kobe
spomenka.kobe@ijs.si

 dr. Sašo Džeroski

prof. Andrej Kitanovski