Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Seznam članov


Društvo SATENA ima redne in častne člane.

Naziv Ime Priimek Zaposlitev Član IAS
Prof. dr. Slavko AMON Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Dr. Marin BAJD Turboinstitut DA
Prof. dr. Tadej BAJD Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Dr. Marjan BELE Kemijski inštitut
Prof. dr. Miha BOLTEŽAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Ivan BRATKO Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko DA
Prof. dr. Matej BREŠAR Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Dr. Andrej BRODNIK Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Prof. dr. Božidar BRUDAR DA
Prof. dr. Peter BUTALA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mag. Boris CENČIČ Fotona d.d.
Prof. dr. Leon CIZELJ Institut “Jožef Stefan”
Dr. Drago ČEPAR Ministrstvo za obrambo
Mag. Andrej DEMŠAR Fotona d.d.
Dr. Ilija DIMITRIEVSKI Sava d.d. DA
Prof.dr. Valter DOLEČEK Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Dr. Damjana DROBNE Nacionalni inštitut za biologijo
Prof. dr. Janez DUHOVNIK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Sašo DŽEROSKI Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Denis ĐONLAGIČ Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Prof.dr. Denis ĐONLAGIĆ Univerza v Mariboru , Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Prof. dr. Igor EMRI Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Matija FAJDIGA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Peter FAJFAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo DA
Doc. dr. Jana FERČIČ Gorenje d.d.
Prof. dr. Matej FISCHINGER Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Jože FLAŠKER Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Jože FURLAN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Matjaž GAMS Institut “Jožef Stefan” DA
Dr. Vito GARBAJS ADAPTI, d.o.o. DA
Prof. dr. Peter GLAVIČ Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo DA
Prof.dr. Josip GLOBEVNIK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Prof. dr. Iztok GOLOBIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Edvard GOVEKAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Janez GRUM Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Ferdo GUBINA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Prof.dr. Nikola GUID Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, rač. in informatiko
prof.dr. Niko HERAKOVIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Dr. Stanko HOČEVAR Kemijski inštitut Ljubljana
Doc. dr. Nikola HOLEČEK Gorenje d.d.
Prof. dr. Miha HUMAR Biotehniška fakulteta
Dr. Marko JAGODIČ Iskratel d.o.o. DA
Prof. dr. Franc JAKL
Prof. dr. Miha JAPELJ KRKA d.d. DA
Prof. dr. Anton JEGLIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Janko JELENC Indramat elektromotorji, d.o.o. DA
Prof. dr. Monika JENKO Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Prof. dr. Borka JERMAN BLAŽIČ Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Gorazd KANDUS Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Monika KAPUS-KOLAR Institut “Jožef Stefan”
Dr. Neda KARBA Acroni, d.d.
Prof.dr. Rihard KARBA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Ciril KASTELIC Plama – PUR d.d.
Prof. dr. Venčeslav KAUČIČ Kemijski inštitut Ljubljana
Mag. Borut KELIH Lean d.o.o., DA
Prof.dr. Željko KNEZ Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Prof. dr. Spomenka KOBE Institut “Jožef Stefan”
Dr. Jože KOBE DA
Dr. Miloš KOMAC DA
Prof.dr. Igor KONONENKO Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof. dr. Aleš KRAINER
Prof. dr. Janez KRAMAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr Zdravko KRAVANJA Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Prof. dr. Gojmir LAHAJNAR Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Jadran LENARČIČ Institut “Jožef Stefan” DA
Prof. dr. Aleš LEONARDIS Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof.dr. Janez LEVEC Univerza v Ljubljani, FNT – oddelek za kemijo in kem. tehnologijo
Prof.dr. Aleksandra LOBNIK Univerza v Mariboru , Fakulteta za stojništvo
Dr. Matjaž LUKAČ Fotona d.o.o. DA
Marjan MAČKOŠEK Štore Steel, d.o.o. DA
Prof.dr. Milan MARČIČ Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Dr. Zoran MARINŠEK INEA d.o.o.
Dr. Rafael MARTINČIČ Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Borut MAVKO Institut “Jožef Stefan” DA
Doc. dr. Milan MEDVED Premogovnik Velenje d.d. DA
Prof. dr. Igor MEKJAVIĆ Institut “Jožef Stefan”
Prof. dr. Dragan MIHAILOVIĆ Institut “Jožef Stefan” DA
Prof. dr. Matjaž MIKOŠ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Bojan MOHAR IMFM DA
Prof. dr. Igor MUŠEVIČ Institut “Jožef Stefan”
Doc. dr. Saša NOVAK KRMPOTIČ Institut “Jožef Stefan”
Dr. Bojan PAHOR Perutnina Ptuj d.d.
Prof. dr. Igor PAPIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Stane PEJOVNIK Univerza v Ljubljani DA
Prof. dr. Janez PEKLENIK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Marjan PIPENBAHER Ponting d.o.o. DA
Prof. dr. Tomaž PISANSKI Univerza v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko DA
Mag. Bojan PODLESNIK Informatika
Prof.dr. Franc POHLEVEN Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Mag. Igor POLJANŠEK Geoplin-plinovodi d.o.o. DA
Prof. dr. Alojz POREDOŠ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mag. Martin PRAŠNIČKI TAM, Uprava za razvoj
Tone PRATNEKAR DA
Prof. dr. Ivan PREBIL Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Vasilij PREŠERN Slovenska industrija jekla d.d. DA
Prof. dr. Dušan REPOVŠ Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko DA
Stane ROŽMAN Nuklearna elektrarna Krško DA
Prof. dr. Franc SMOLE Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Dr. Luka SNOJ Institut “Jožef Stefan”
Prof.dr. Franc SOLINA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof.dr. Stanislav STRMČNIK Institut “Jožef Stefan” DA
Prof. dr. Brane ŠIROK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Leopold ŠKERGET Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Adolf ŠOŠTAR Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo DA
Dr. Milan ŠVAJGER Sistemska tehnika, d.o.o.
Dr. Franc ŠVEGL Amanova d.o.o.
Prof. dr. Jurij TASIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Prof. dr. Iztok TISELJ Institut “Jožef Stefan”, Reaktorski center Podgorica
Prof. dr. Miha TOMAŽEVIČ Zavid za gradbeništvo DA
Prof. dr. Marko TOPIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof.dr. Ludvik TRAUNER Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
Prof. dr. Zvonko TRONTELJ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Prof.dr. Vito TURK Institut “Jožef Stefan”
Dr. Boris UDOVIČ
Prof.dr. Boštjan VILFAN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof. dr. Jože VIŽINTIN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Franc VODOPIVEC Inštitut za kovinske materiale in tehnologije DA
Prof.dr. Joso VUKMAN Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Prof.dr. Baldomir ZAJC Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof.dr. Damjan ZAZULA
Prof. dr. Jure ZUPAN Kemijski inštitut Ljubljana DA
Dr. Kristina ŽAGAR SODERŽNIK Institut “Jožef Stefan”
Prof.dr. Boštjan ŽEKŠ Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Medicinska fakulteta, Institut za biofiziko
Dr. Anton P. ŽELEZNIKAR Institut “Jožef Stefan”