Satena
Slovensko akademsko tehniško-naravoslovno združenje

Seznam članov


Društvo SATENA ima redne in častne člane.

Naziv Ime Priimek Zaposlitev Član IAS
Prof. dr. Slavko AMON Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Tadej BAJD Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
dr. Marjan BELE Kemijski inštitut Ljubljana
mag. Miha BOBIČ Danfoss Trata
Prof. dr. Miha BOLTEŽAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Ivan BRATKO Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko DA
Prof. dr. Matej BREŠAR Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Dr. Andrej BRODNIK Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Prof. dr. Božidar BRUDAR DA
Prof. dr. Peter BUTALA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mag. Boris CENČIČ Fotona d.d.
Prof. dr. Leon CIZELJ Inštitut Jožef Stefan
Dr. Drago ČEPAR Ministrstvo za obrambo
Mag. Andrej DEMŠAR Fotona d.d.
Dr. Ilija DIMITRIEVSKI Sava d.d. DA
Prof.dr. Valter DOLEČEK Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Prof.dr. Damjana DROBNE Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Prof. dr. Janez DUHOVNIK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Sašo DŽEROSKI Inštitut Jožef Stefan
Prof.dr. Denis ĐONLAGIĆ Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Prof. dr. Igor EMRI Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Matija FAJDIGA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Peter FAJFAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo DA
Doc. dr. Jana FERČIČ
Prof. dr. Matej FISCHINGER Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Jože FLAŠKER Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Jože FURLAN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Matjaž GAMS Inštitut Jožef Stefan DA
Dr. Vito GARBAJS ADAPTI d.o.o. DA
Prof. dr. Peter GLAVIČ Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo DA
Prof.dr. Josip GLOBEVNIK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Prof. dr. Iztok GOLOBIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Edvard GOVEKAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Janez GRUM Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Ferdo GUBINA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Prof.dr. Nikola GUID Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
prof.dr. Niko HERAKOVIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Dr. Stanko HOČEVAR Kemijski inštitut Ljubljana
prof.dr. Aleš HOLOBAR Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
prof.dr. Miha HUMAR Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Dr. Marko JAGODIČ Iskratel d.o.o. DA
Prof. dr. Franc JAKL
Prof. dr. Miha JAPELJ KRKA d.d. DA
Prof. dr. Anton JEGLIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Janko JELENC Indramat elektromotorji d.o.o. DA
Prof. dr. Monika JENKO Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
Prof. dr. Borka JERMAN BLAŽIČ Inštitut Jožef Stefan
prof.dr. Mitjan KALIN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Monika KAPUS-KOLAR Inštitut Jožef Stefan
Dr. Neda KARBA Acroni d.d.
Prof.dr. Rihard KARBA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Ciril KASTELIC Plama – PUR d.d.
Prof. dr. Venčeslav KAUČIČ Kemijski inštitut Ljubljana
prof.dr. Andrej KITANOVSKI Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mag. Borut KELIH Lean d.o.o. DA
Prof.dr. Željko KNEZ Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Prof. dr. Spomenka KOBE Inštitut Jožef Stefan
Dr. Jože KOBE Kemijski inštitut Ljubljana DA
Dr. Miloš KOMAC Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo DA
dr. Boštjan KONČAR Inštitut Jožef Stefan
Prof.dr. Igor KONONENKO Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof. dr. Aleš KRAINER
Prof. dr. Janez KRAMAR Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof. dr Zdravko KRAVANJA Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo DA
Prof. dr. Gojmir LAHAJNAR Inštitut Jožef Stefan
Prof. dr. Jadran LENARČIČ Inštitut Jožef Stefan DA
Prof. dr. Aleš LEONARDIS Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof.dr. Aleksandra LOBNIK Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Marjan MAČKOŠEK Štore Steel, d.o.o. DA
Prof.dr. Gregor MAJDIČ Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Prof.dr. Milan MARČIČ Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
dr. Dragica MARINIČ Štajerska gospodarska zbornica
Dr. Zoran MARINŠEK INEA d.o.o.
Dr. Rafael MARTINČIČ Inštitut Jožef Stefan
Prof. dr. Borut MAVKO Inštitut Jožef Stefan DA
Doc. dr. Milan MEDVED Premogovnik Velenje d.d. DA
Prof. dr. Igor MEKJAVIĆ Inštitut Jožef Stefan
Prof. dr. Dragan MIHAILOVIĆ Inštitut Jožef Stefan DA
Prof. dr. Matjaž MIKOŠ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Prof. dr. Bojan MOHAR Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko DA
Prof. dr. Igor MUŠEVIČ Inštitut Jožef Stefan
Doc. dr. Saša NOVAK KRMPOTIČ Inštitut Jožef Stefan
Dr. Bojan PAHOR Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsvto in prehrano,  Direktorat za hrano in ribištvo
Prof. dr. Igor PAPIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof. dr. Stane PEJOVNIK Univerza v Ljubljani DA
Marjan PIPENBAHER Ponting d.o.o. DA
Prof. dr. Tomaž PISANSKI Univerza v Ljubljani, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko DA
Mag. Bojan PODLESNIK Informatika
Prof.dr. Franc POHLEVEN Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Mag. Igor POLJANŠEK Geoplin-plinovodi d.o.o. DA
Prof. dr. Alojz POREDOŠ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Mag. Martin PRAŠNIČKI TAM, Uprava za razvoj
Prof. dr. Dušan REPOVŠ Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko DA
Stane ROŽMAN Nuklearna elektrarna Krško DA
Prof. dr. Franc SMOLE Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
doc.dr. Luka SNOJ Inštitut Jožef Stefan
Prof.dr. Franc SOLINA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof.dr. Stanislav STRMČNIK Inštitut Jožef Stefan DA
Prof. dr. Brane ŠIROK Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Prof. dr. Leopold ŠKERGET Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo DA
Prof.dr. Mojca ŠKERGET Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Prof. dr. Adolf ŠOŠTAR Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo DA
prof.dr. Gorazd ŠTUMBERGER Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Dr. Milan ŠVAJGER Sistemska tehnika, d.o.o.
Dr. Franc ŠVEGL Amanova d.o.o.
Prof. dr. Jurij TASIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko DA
Prof. dr. Iztok TISELJ Inštitut Jožef Stefan, Reaktorski center Podgorica
Prof. dr. Miha TOMAŽEVIČ Zavod za gradbeništvo DA
Prof. dr. Marko TOPIČ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Prof.dr. Ludvik TRAUNER Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Prof. dr. Zvonko TRONTELJ Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Prof.dr. Vito TURK Inštitut Jožef Stefan
Dr. Boris UDOVIČ
Prof.dr. Boštjan VILFAN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Prof. dr. Jože VIŽINTIN Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo DA
Prof. dr. Franc VODOPIVEC Inštitut za kovinske materiale in tehnologije DA
Prof.dr. Joso VUKMAN Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Prof.dr. Baldomir ZAJC Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
dr. Kristina ŽAGAR Inštitut Jožef Stefan
Prof.dr. Damjan ZAZULA Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Prof. dr. Jure ZUPAN Kemijski inštitut Ljubljana DA
Prof.dr. Boštjan ŽEKŠ Urad Predsednika Republike Slovenija
Dr. Anton P. ŽELEZNIKAR Inštitut Jožef Stefan
Prof.dr. Kristina ŽUŽEK ROŽMAN Inštitut Jožef Stefan

posodobljeno, 26.11.2019